Doelen

Updated: Jul 3, 2021

Doelen een droom met een deadline.


Onlangs ontmoette ik iemand die mij als trainer wat wilde vragen. De persoon in kwestie was geïnteresseerd in NLP, had er veel over gelezen en gegoogeld maar bleef met een prangende vraag zitten. Deze persoon gaf aan dat hij de doelstellingen van NLP nogal hoogdravend vond; “Succesvol leven, je doelen kunnen behalen, bereiken wat je wil etc.” en ga zo maar door. Maar wat nu als ik helemaal geen doel heb? Waarom moet ik per se een doel hebben? Ik leef liever in het Nu.


Het antwoord was uitgebreid en bestond hoofdzakelijk uit zaken die hij zat was, niet meer wilde ervaren en uit de weg wilde gaan. Zelfs de verwachting dat iedereen een doel zou moeten hebben was te veel. Als coach stelde ik de vraag om de huidige situatie te beoordelen op een schaal van 0 tot 10, hoe is het Nu? Wel een logische vraag dacht ik, zolang je nog geen 10 hebt blijft er behoorlijk wat te wensen over.


De cliënt kreeg al snel in de gaten dat hij zich meer bewust was van wat niet werkte dan wat wel werkte en wilde eigenlijk toch ook wel van een 6,5 naar een 8. Een mooi doel bevestigde ik en stelde voor om samen te onderzoeken hoe zijn doel er uit zou kunnen zien en of het voldeed aan een aantal belangrijke voorwaarden. De cliënt had zijn huiswerk al gedaan en kwam al snel met S.M.A.R.T doelen op de proppen. Natuurlijk had hij daar geen NLP voor nodig. SMART voorwaarden op zich zouden voldoende moeten zijn om succesvol te zijn. Hij zou er mee aan de slag gaan.


Een maand later kwam hij terug met een gerichte vraag. Hoe komt het dat sommige mensen alles bereiken terwijl het mij nog steeds niet lukt?

Tja, SMART doelen zijn mooi maar niet volledig, er ontbreekt iets. Het stukje dat ontbreekt is de ervaring en dat is nu precies waar NLP over gaat. Kun jij je verplaatsen in jouw doel, doen alsof je het al hebt bereikt, ervaren hoe dat voelt? Staat jouw doel als een vuurtoren, als een baken waar je naartoe wil? Brandt het lampje wel? Niemand zal ooit een doel bereiken dat hij niet kan zien.

Welke toegang heb je tot jouw hulpbronnen die nodig zijn om er te komen? Het hebben van een helder doel stimuleert om veel specifieker en gerichter deze hulpbronnen te kunnen vinden. Je zal je dus volledig moeten richten op je doel met alles dat je hebt. Dat brengt een positieve emotionele toestand teweeg en we weten allemaal dat vanuit een positieve stemming dingen gewoon makkelijker gaan.


Na een week was hij weer terug. Hij had zijn best gedaan, modellen van NLP bestudeerd en trok de conclusie dat deze geen van allen klopten. Ook was hij ervan overtuigd dat dit niet zou gaan werken en dat de schuld van zijn 6,5 vooral aan zijn omgeving lag. Hij achtte zich niet in staat om daar verandering in aan te kunnen brengen. De hoeveelheid “Ja, maar” was bijna onuitputtelijk.

Op een of andere manier begreep ik het wel. Persoonlijk vind ik het ook makkelijker om bezwaren aan te roeren waarom ik iets niet zou doen. Misschien is dat wel de dualiteit die in een mens zit. De vraag is echter: Zijn jouw overtuigingen over de werkelijkheid wel waar?


Of modellen van NLP nu wel of niet kloppen is weinig interessant. Binnen NLP is het niet zo belangrijk of dingen waar zijn, als ze maar voor je werken. 1 + 1 = 2. Als ik iets op kan lossen door aan te nemen dat 1 + 1 = 3 is, heb ik daar geen enkele moeite mee. Zo is NLP voor een groot deel opgebouwd uit veronderstellingen die het makkelijker maken om succesvol te zijn. Samen met modellen geeft NLP jou de mogelijkheden en inzichten om daadwerkelijk doelen te kunnen behalen. Je hebt zelf de keuze wat jij verstaat onder succesvol zijn en ook op welk niveau je nieuwe doelen gaat stellen.


Er zijn prachtige oefeningen voor om je gebruiksaanwijzing te ontdekken, te ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt en waar je in gelooft en hoe dit jou kan motiveren en stimuleren om je doel te bereiken. Dat gaat net een stapje verder dan SMART doelen. De subjectieve ervaring dus.


Binnen NLP bestaat een samenhang tussen modellen en aannamen, alles is met elkaar verbonden en hangt met elkaar samen. We leren niets van dat wat wij al kennen. NLP nodigt ons uit om op een misschien onorthodoxe manier nieuwe inzichten en mogelijkheden te ontdekken.

Een belangrijke voorwaarde voor het stellen van doelen is wellicht dat jij jezelf kunt stimuleren om actie te ondernemen. Doelen stellen is mooi en nog beter is het om je doelen uit te spreken en kenbaar te maken.


Het is mooi om dromen te kunnen delen. Doelen zijn feitelijk hetzelfde als dromen, ze hebben alleen een deadline. Doelen voor jezelf houden is een veiligheidsroutine om vooral niets te doen.